Umowa kupna samochodu jest bardzo popularnym dokumentem wśród kierowców.

Wskazówki wypełniania umowy kupna samochodu

Dane osobowe

Pamiętaj aby na umowie znalazły się podstawowe dane osobowe obu stron, w tym numery PESEL.

Dane techniczne pojazdu

Im więcej informacji na temat samochodu znajdzie się na umowie – tym lepie dla obu stron.

Numer VIN

Bardzo ważne jest, aby numer identyfikacyjny wpisany w dowodzie rejestracyjny, był zgodny z tym na karoserii.

Kwota sprzedaży

Nie zawsze kwota wpisana na umowie, będzie podstawą do obliczenia podatku.

Wzory umów do pobrania

W sieci można znaleźć mnóstwo gotowych wzorów dokumentów do pobrania. Oprócz umowy sprzedaży samochodu, bardzo przydatne jest również odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Poniżejj znajdziesz linki do pobrania obu dokumentów.

Obowiązki nabywcy pojazdu

Bardzo ważne jest trzymanie się terminów poszczególnych spraw. Musisz też pamiętać o właściwych dokumentach.

  • Podatek

    Nabywa pojazdu ma 14 dni na zapłatę podatku na konto Urzędu Skarbowego, w wysokości 2% ceny rynkowej pojazdu.

  • Rejestracja pojazdu

    Nowy właściciel samochodu ma 30 dni na pierwszą rejestrację lub przerejestrowanie pojazdu w Wydziale Komunikacji.

  • Polisa OC

    Nabywca ma obowiązek kontynuacji lub zawarcia ubezpieczenia OC w ciągu 30 dni od chwili zakupu pojazdu.

Sekcje umowy sprzedaży samochodu

Większość tego typu umów ma podobny układ i składa się z kilku sekcji.

umowa

Dane osobowe stron

Powinny się tu znaleźć takie dane jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer i seria dowodu tożsamości oraz numer PESEL

umowa

Dane techniczne auta

Należy tu wpisać jak najwięcej informacji, nie zapominając o przebiegu oraz numerze identyfikacyjnym VIN. Wskazane jest również zamieszczenie notki o przekazywanych dokumentach np. karcie pojazdu.

umowa

Data i podpis

Bardzo ważne jest aby składać podpis na umowie z wpisaną datą jej sporządzenia. Nie zgadzaj się na umowę sprzedaży bez wpisania terminu jej sporządzenia.